Skip to main content

Definities

Bedrijf: De rechtspersoon CompoundCapital, gevestigd te Papendrecht aan de Visschersbuurt nr. 21.

Bonus: Een bonus is een vorm van een beloning, ook wel een commissie. In dit geval aangeduid als een verdienste van de gebruiker of het team.

Forex: Een samenvoeging van de woorden Foreign en Exchange, oftewel de internationale markt waar valuta’s worden verhandeld.

Gebruiker: Een gebruiker, of lid, is een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt bij CompoundCapital en een pakket activeert.

Gebruikersaccount: Het persoonlijke dashboard van de gebruiker op het platform van CompoundCapital.

Punten: Een waarde tegoed dat CompoundCapital kan toekennen aan teams. De punten vertegenwoordigen een waarde en zijn inwisselbaar in de shop.

Team: Een groep bestaande uit ten minste twee natuurlijke en/of rechtspersonen die de toestemming hebben ontvangen van CompoundCapital om als team te opereren.

Teambuilder: De natuurlijke persoon die een team heeft opgericht.