Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Art. 1 Aanvaarding
1.1 De gebruiker erkent dat hij de voorwaarden, heeft gelezen, begrepen en aanvaard.
1.2 De gebruiker erkent en stemt er mee in dat handelen in vreemde valuta risico met zich meebrengt waardoor de mogelijkheid bestaat dat hij een deel, of zijn gehele initiële inleg verliest.
1.3 De gebruiker krijgt, na acceptatie door CompoundCapital, een persoonlijke account die wordt gefinancierd door eigen middelen van de gebruiker.
1.4 CompoundCapital handelt níet met de financiële middelen van de gebruiker en fungeert slechts als tussenpersoon.
1.5 CompoundCapital heeft te allen tijde het recht om de voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen.

Art. 2 Aanmeldkosten
2.1 Om een pakket te kunnen activeren op CompoundCapital betaalt de gebruiker eenmalig € 29,95.

Art. 3 Looptijd
3.1 De looptijd van de pakketten bedraagt 1, 4, 8 of 16 maanden. De looptijd wordt overeengekomen bij de activatie van het pakket.
3.2 Het voortijdig opnemen van het geld, binnen de looptijd van het pakket, is enkel in uitzonderlijke gevallen mogelijk en enkel in overeenstemming met CompoundCapital.
3.3 Indien gebruiker voortijdig zijn geld wil opnemen betaalt hij 30% annuleringskosten.
3.4 CompoundCapital kan naar eigen inzicht gebruiker een aanbieding doen waarmee de looptijd wordt verkort.

Art. 4 Pakketactivatie
4.1 Gebruiker heeft een eigen cryptowallet nodig om euro’s om te zetten in Theter, alvorens een pakket te kunnen activeren.
4.2 Gebruiker is er mee bekend dat de omzetting, zoals genoemd in art. 4.1, onderhevig is aan de wisselkoers.
4.3 Gebruiker is er mee bekend dat de winst na de looptijd van een 16 maanden pakket nooit meer dan 300% zal bedragen ongeacht de behaalde resultaten.

Art. 5 Communicatie
5.1 Gebruiker stemt er mee in dat CompoundCapital contact kan opnemen via de, door gebruiker, opgegeven contactinformatie.

Art. 6 Belasting
6.1 De gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het betalen van lokale en federale belasting over zijn inkomen en vermogen.
6.2 CompoundCapital voorziet niet in fiscaal advies en geen enkel gesprek of uitlating dient als zodanig te worden opgevat.

Art. 7 Internet en elektronische handel
7.1 Aangezien het bedrijf geen controle heeft over het signaalvermogen, de ontvangst of via internet of andere elektronische communicatiemiddelen, apparatuur van de gebruiker of de betrouwbaarheid van de verbinding, is het bedrijf niet aansprakelijk voor claims, verliezen, schade, kosten of onkosten, inclusief advocatenhonoraria, direct of indirect veroorzaakt door een storing of storing van een transmissie- of communicatiesysteem of computerfaciliteit.
7.2 De klant is verplicht alle inloggegevens geheim te houden en ervoor te zorgen dat derden geen toegang krijgen. De  klant zal verantwoordelijk worden gehouden voor transacties die zijn uitgevoerd met behulp van het wachtwoord van de klant, zelfs als dergelijke transacties niet door de klant zijn uitgevoerd.

Art. 8 Veiligheid
8.1 Vanwege de bescherming van CompoundCapital kan er ieder moment, naar eigen inzicht, om een kopie van het legitimatiebewijs worden gevraagd.

Art. 9 Schending voorwaarden
9.1  Als gebruiker deze voorwaarden schend of handelt op een manier waarvan CompoundCapital denkt dat dit niet gepast is of als de klant informatie misbruikt of op enigerlei wijze een verkeerde voorstelling geeft van CompoundCapital behoud CompoundCapital zich het recht om de klant te weigeren en juridische stappen te ondernemen als dit enige schade voor CompoundCapital heeft veroorzaakt.

Art 10 Aansprakelijkheid
10.1 Gebruiker is bekend met de risico’s van handelen in handelen in vreemde valuta, cryptovaluta, grondstoffen en andere financiële instrumenten.
10.2 Gebruiker is er van op de hoogte dat de mogelijkheid bestaat dat de gebruiker een deel van of zijn/haar gehele initiële belegging verliest.
10.3 De gebruiker erkent en stemt er mee in dat CompoundCapital niet aansprakelijk is voor winst of verlies van de gelden van klanten.
10.4 De website van CompoundCapital kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is uitsluitend bedoeld om investeerders te informeren bij het nemen van onafhankelijke investeringsbeslissingen.
10.5 CompoundCapital heeft redelijke maatregelen genomen om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen, maar kan de juistheid ervan niet garanderen. CompoundCapital aanvaard geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct of indirect kan voortvloeien uit de inhoud van de website.