Skip to main content

Introductie

CompoundCapital bestaat uit een team van deskundigen met als doel om mensen van over de hele wereld te inspireren en ondersteunen in hun zoektocht naar financieel en mentaal welzijn.

Deze Algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn bindend voor gebruikers van het platform van CompoundCapital. De activiteiten van een gebruiker op én na de ingangsdatum moeten in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren bij de inschrijving op het platform van CompoundCapital verklaart de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn en bevoegd om een overeenkomst aan te gaan. Gebruiker kiest er uit vrije wil voor om een overeenkomst met CompoundCapital aan te gaan. CompoundCapital gaat deze overeenkomst aan met vertrouwen in de integriteit van de gebruiker.

Deze voorwaarden regelen de wederzijdse verplichtingen van CompoundCapital en gebruiker. De gebruiker verklaart in te stemmen met de voorwaarden, zoals op dit moment gepubliceerd. CompoundCapital behoudt het recht om op enig moment de voorwaarden te wijzigen.

Waar de tekst van de voorwaarden dit toelaat omvat het enkelvoud van een woord ook het meervoud en vice versa. In aansluiting omvat één geslacht elk geslacht. Wanneer er wordt gesproken over geldbedragen betreft het euro’s tenzij specifiek anders aangegeven.

CompoundCapital handelt níet met de gelden van gebruikers en fungeert enkel als tussenpersoon.