Skip to main content

Wegens omstandigheden zijn er helaas geen activiteiten zichtbaar.

Promotiematerialen

Art. 1 Promotiematerialen
1.1 CompoundCapital stelt promotiematerialen ter beschikking van gebruikers om de diensten en producten van het bedrijf te promoten.
1.2 CompoundCapital staat gebruikers toe deze materialen te gebruiken op voorwaarde dat het gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden.

Art. 2 Auteursrecht
2.1 Gebruiker mag de promotiematerialen die ter beschikking zijn gesteld in zijn persoonlijke dashboard vrij van auteursrecht gebruiken indien het gebruik in overeenstemming is met deze voorwaarden.
2.2 Op alle overige literatuur, audio’s, video’s, websitemateriaal en educatieve programma’s rust auteursrecht. Deze materialen mogen alleen gebruikt en gedupliceerd worden met voorafgaande schriftelijke toestemming van CompoundCapital. Dergelijke verzoeken kunnen ter beoordeling worden gestuurd naar  het emailadres info@compoundcapital.nl.

Art. 3 Internet en andere media
3.1 Gebruiker treed niet op als (wettelijk) vertegenwoordiger van CompoundCapital.
3.2 Gebruiker mag geen (elektronische) advertenties gebruiken om producten of diensten van CompoundCapital te promoten zonder voorafgaande toestemming.
3.3 Gebruiker zal niet namens CompoundCapital in de media in de breedste zin van het woord treden, waaronder in ieder geval radio en televisie vallen.

Art. 4 Internet etiquette
4.1 Gebruikers worden aangemoedigd om alle regels omtrent internetetiquette te volgen.
4.2 Gebruikers zijn verplicht zich te houden aan de uitgevaardigde wetten en regelgeving.
4.3 Een gebruiker mag, zonder voorafgaande toestemming, geen e-mails naar derden sturen om producten en/of diensten van CompoundCapital te promoten.
4.4 CompoundCapital moedigt gebruiker aan om iedere vorm van promotie vrij te houden van enige vorm van dwang.

Art. 5 Promotiewebsite
5.1 Een gebruiker mag niet zonder voorafgaande toestemming een promotionele website maken om diensten en/of producten van CompoundCapital aan te bieden.
5.2 Een gebruiker mag zich niet registeren met een domein of handelsnaam die een afleiding vormt, vergelijkbaar is, of grote gelijkenis vertoont met de bedrijfsnaam: CompoundCapital.

Art. 6 Misbruik
6.1 Indien gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van de ter beschikking gestelde promotiematerialen behoudt CompoundCapital zich het recht voor om de gebruiker te weigeren en juridische stappen te nemen als dit schade heeft veroorzaakt voor CompoundCapital.
6.2 Indien gebruiker informatie misbruikt of op enigerlei wijze een verkeerde voorstelling geeft van CompoundCapital behoudt CompoundCapital zich het recht voor om de gebruiker te weigeren en juridische stappen te zetten.